Lapsiperheiden kotipalvelu


Meillä on oikeus tuottaa sosiaalihuoltolain (19§) mukaista lapsiperheiden kotipalvelua, sekä muita perhe- ja sosiaalipalveluja. Lue lisää palvelut, kohdasta.

Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, huolenpitoon ja hoitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten kasvatukseen-  ja hoitoon, sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista ja niissä avustamista. Toiminnan tavoite on tukea lapsiperheen arkea ja jaksamista.

Kotipalveluun voit käyttää Essoten myöntämää lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteliä. Sen arvo on 25€. Tällöin maksat itse palvelusetelin ja yrittäjän tuntiveloituksen välisen erotuksen. Meidän palveluissamme se tarkoittaa 7 € omavastuuosuutta/tunti. Omavastuuosuus laskutetaan asiakkaalta yhdessä sovituin väliajoin, yleensä kerran kuussa. 

Kun haluat hakea palveluseteliä, ota yhteyttä Essoten lapsiperheiden kotipalveluun tai täytä netissä lapsiperheiden kotipalveluhakemus- lomake. Jos sinulle on jo myönnetty palveluseteli, voit ottaa suoraan yhteyttä meihin.

Kotipalvelua voit anoa synnytyksen, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä heikentävän (mm. uupumus, väsymys)  syyn tai erityisen elämän- tai perhetilanteen ( ero, onnettomuudet, kuolemantapaus perheessä ym.)  perusteella. 

Lapsiperheillä on oikeus saada välttämätöntä kotipalvelua turvaamaan perheen huolenpitotehtäviä, jos lasten hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista yllämainittujen syiden takia. 

Kotipalvelua myönnetään yleensä tilapäiseen tarpeeseen maksimissaan kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Sen tarkoitus on edesauttaa ja tukea perheen itsenäistä arjessa selviytymistä. Kotipalvelun aikana perheen tilannetta arvioidaan ja voidaan tehdä päätös myös pidempiaikaisesta palvelun tarpeesta.

Voit ostaa palveluja myös ilman palveluseteliä.  Ota yhteyttä ja kutsu minut veloituksettomalle palvelusuunnittelukäynnille. Teen tarjouksen kotipalvelusta ja suunnitellaan yhdessä sinua ja perhettäsi parhaiten palveleva kokonaisuus. Itsemaksavalla asiakkaalla on mahdollisuus saada maksuista kotitalousvähennystä.