Perhepalvelut

 • Lapsiperheiden kotipalvelu
 • Lastenhoitopalvelut
 • Sosiaaliohjaus
 • Ammatillinen tukihenkilötoiminta
 • Palveluohjaus ja etuusneuvonta 

Sijaispalvelut

 • Päiväkodeille
 • Avoimelle varhaiskasvatukselle
 • Omaishoidolle 
 • Perhehoidolle


Koti- ja avustuspalvelut senioreille

 • Virikekäynnit
 • Ulkoiluapu
 • Asiointiapu
 • Ylläpitosiivoukset ja kodinhoito