Perhepalvelut

 • Lapsiperheiden kotipalvelu
 • Sosiaaliohjaus
 • Ammatillinen tukihenkilötoiminta Sijaispalvelut

 • Päiväkodeille
 • Omaishoidolle 
 • Perhehoidolle


Palvelut senioreille

 • Virikekäynnit
 • Ulkoiluapu
 • Asiointiapu
 • Sosiaaliohjaus
 • Kotipalvelu


Tällä hetkellä palvelujen pääpaino on perhepalveluissa ja esim. seniori- ja sijaispalveluja on saatavilla vain rajoitetusti.