Arvonlisävero

01.01.2024

Voit ostaa asiakkaana/ sosiaalihuollon tarpeessa olevana henkilönä sosiaalihuoltopalveluja yksityiseltä palveluntuottajalta arvonlisäverottomasti silloin, kun myyjän toimintaa valvoo sosiaaliviranomainen. Tällöin tiettyjen edellytysten pitää täyttyä. 

Palveluntuottaja on tehnyt ilmoituksen toimintakuntaan/ hänellä on lupa toimintaan. Kunnan sosiaaliviranomainen tai palveluntuottaja on tehnyt palvelusuunnitelman yhteistyössä kanssasi. Sosiaalihuolto perustuu viranomaisen tekemään päätökseen tai palveluntuottaja on tehnyt kanssasi kirjallisen sopimuksen palvelujen tuottamisesta sosiaalihuoltopalveluina. Palveluntuottajalla on vastuuhenkilö, joka vastaa palvelujen laadusta ja palveluntuottaja on laatinut omavalvontasuunnitelman 6kk:n sisällä yritystoiminnan aloittamisesta.

Lue lisää: https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/arvonlisaverotus/yksityisten_sosiaalihuoltopalvelujen_ar/