UUTISET

 

Sopimukset

21.11.2019

Sovitusta työstä teemme kirjallisen sopimuksen kahtena kappaleena (palveluntuottaja ja asiakas). Sopimukseen kirjaamme asiakkaan ja palveluntuottajan yhteystiedot, sovitut työtehtävät ja mahdolliset lisätiedot, sopimuksen kesto, hinta, maksutavat ja peruutusehdot. Sopimuksen lisäksi teen tarvittaessa yhdessä asiakkaan kanssa palvelusuunnitelman.

Palveluseteli

21.11.2019

Kun olet kiinnostunut palvelusetelistä, ota yhteyttä alla olevan linkin kautta oman kuntasi sosiaalitoimeen. Heidän palveluohjaajansa arvioivat tuen- ja avun tarpeenne ja päättävät minkälaista tukea on mahdollisuus saada. Kun palveluseteli myönnetään, sille on osoitettu tietty arvo ja asiakkaan itsemaksettavaksi jää pieni omavastuuosuus. Tätä...

Olet oikeutettu kotitalousvähennykseen, kun työ tehdään omassa kodissasi, vapaa-ajan asunnossa, vanhempiesi tai isovanhempiesi luona. Kotitalousvähennyksen määrä on enintään 2 400€ vuodessa/henkilö ja yhdessä puolisosi kanssa voit saada 4800€ vähennyksen. Vähennyksen omavastuu on 100€. Jos 2 400 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa hakea vain...

Arvonlisävero

21.11.2019

Voit ostaa asiakkaana/ sosiaalihuollon tarpeessa olevana henkilönä sosiaalihuoltopalveluja yksityiseltä palveluntuottajalta arvonlisäverottomasti silloin, kun myyjän toimintaa valvoo sosiaaliviranomainen. Tällöin tiettyjen edellytysten pitää täyttyä. Palveluntuottaja on tehnyt ilmoituksen toimintakuntaan/ hänellä on lupa toimintaan. Kunnan...