UUTISET

 

Arvonlisävero

01.01.2024

Voit ostaa asiakkaana/ sosiaalihuollon tarpeessa olevana henkilönä sosiaalihuoltopalveluja yksityiseltä palveluntuottajalta arvonlisäverottomasti silloin, kun myyjän toimintaa valvoo sosiaaliviranomainen. Tällöin tiettyjen edellytysten pitää täyttyä.

Palveluseteli

01.01.2024

Kun olet kiinnostunut palvelusetelistä, ota yhteyttä Eloisan palveluohjaajiin. He arvioivat tuen- ja avun tarpeenne ja päättävät minkälaista tukea on mahdollisuus saada. Tätä seteliä voi käyttää maksuvälineenä ostaessasi esim. kotipalvelua hyvinvointialueen hyväksymiltä palvelusetelituottajilta.

Kun ostat palveluja kotiin tai vapaa-ajanasunnolle, voit vähentää osan kuluista verotuksessasi kotitalousvähennyksenä. Saat vähennystä tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä, kunnossapito- ja perusparannustöistä sekä tietotekniikan asennus- ja neuvontapalveluista.

Sopimukset

01.01.2023

Sovitusta työstä teemme kirjallisen sopimuksen kahtena kappaleena (palveluntuottaja ja asiakas). Sopimukseen kirjaamme asiakkaan ja palveluntuottajan yhteystiedot, sovitut työtehtävät ja mahdolliset lisätiedot, sopimuksen kesto, hinta, maksutavat ja peruutusehdot. Sopimuksen lisäksi teen tarvittaessa yhdessä asiakkaan kanssa palvelusuunnitelman.