Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on kuntoutusmenetelmä joka perustuu ohjaukseen. Sen avulla on mahdollisuus täydentää muita yhteiskunnan tarjoamia palveluita.Valmennus on suunnitelmallista toimintaa, jolla on aina selkeä tavoite.  Tausta-ajatteluna voimavara- ja ratkaisukeskeisyys- jotka edistävät positiivisin keinoin ohjattavan käsitystä minäkuvasta ja omista kyvyistä.

Keskeisimmät asiat valmennuksessa ovat arjen sujumisen ja elämänhallinnan tukeminen, omien voimavarojen hyödyntäminen eri elämänalueilla,  vahvuuksien ja uusien käyttäytymismallien löytäminen haastavissa tilanteissa, sekä kokonaisemman minäkuvan luominen (Huotari & Tamski. 2019. 10,) 

Valmennus sopii kaikille neuropsykiatrisista oireyhtymistä kärsiville, kuten mm. ADHD, ADD, autismikirjot ja kehityksellinen kielihäiriö. Diagnoosi ei ole valmennuksen avain, vaan kuka vaan voi löytää sen avulla tukea johonkin elämää haittaavaan asiaan, oireeseen tai toimintaan ja löytää  sen oman sisäisen supersankarinsa.

Valmennan lapsia, nuoria ja aikuisia. Valmennuksen toteutus asiakkaan omassa toimintaympäristössä tai toimitiloissani, jotka sijaitsevat MLL Perhekahvila Kotilon tiloissa.  Käytännössä valmennus sisältää 10-20 tapaamista. Kun olet saanut omalta hoitotaholta maksusitoumuksen palveluseteliin, siinä on määritelty käytettävissä olevat tunnit, tietyllä ajanjaksolla. 

Valmennuksen sisältö määritellään aina  asiakaskohtaisesti. Tukena käytän tavoitteista, ikätasosta ja haasteista riippuen erilaisia menetelmiä, kuten keskustelua, kortteja, pelejä, askartelua, harjoitustehtäviä ja toiminnallisia harjoitteita.  Valmentajana lähden tarvittaessa myös mukaan asiakkaan tueksi erilaisiin verkostoihin tai asiointikäynneille, esim Kelaan tai työkkäriin. Sosionomin koulutus antaa tähän hyvät valmiudet.  

Valmentajan rooli on toimia rinnallakulkijana ja tukena. Asiakas valitsee itse omat tavoitteensa ja suuntansa. Valmentaja auttaa häntä näitä kohti.