Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on kuntoutusmenetelmä joka perustuu ohjaukseen. Sen avulla on mahdollisuus täydentää muita yhteiskunnan tarjoamia palveluita.

Valmennus on suunnitelmallista toimintaa, jolla on aina selkeä tavoite.  Tausta-ajatteluna voimavara- ja ratkaisukeskeisyys- jotka edistävät positiivisin keinoin ohjattavan käsitystä minäkuvasta ja omista kyvyistä.

Keskeisimmät asiat valmennuksessa ovat arjen sujumisen ja elämänhallinnan tukeminen, omien voimavarojen hyödyntäminen eri elämänalueilla,  vahvuuksien ja uusien käyttäytymismallien löytäminen haastavissa tilanteissa, sekä kokonaisemman minäkuvan luominen  

(Huotari & Tamski. 2019. 10,) 

Valmennus sopii kaikille neuropsykiatrisista oireyhtymistä kärsiville, kuten mm. ADHD, ADD, autismikirjot ja kehityksellinen kielihäiriö. Diagnoosi ei ole valmennuksen avain, vaan kuka vaan voi löytää sen avulla tukea johonkin elämää haittaavaan asiaan, oireeseen tai toimintaan ja löytää  sen oman sisäisen supersankarinsa.

Uuden neuropsykiatrisen valmennuksen asiakkaan voin ottaa huhtikuun puolessa välissä !