Kotitalousvähennys

06.10.2019

Olet oikeutettu kotitalousvähennykseen, kun työ tehdään omassa kodissasi, vapaa-ajan asunnossa, vanhempiesi tai isovanhempiesi luona. Kotitalousvähennyksen määrä on enintään 2 400€ vuodessa/henkilö ja yhdessä puolisosi kanssa voit saada 4800€ vähennyksen. Vähennyksen omavastuu on 100€. Jos 2 400 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa hakea vain toiselle puolisolle. Silloin omavastuu vähennetään vain yhden kerran. Ennakkoperintärekisteriin merkityltä yritykseltä ostettaessa kotitalousvähennyksen määrä on 50% työn arvonlisäverollisesta osuudesta. 

Lue lisää: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/

Kotitalousvähennykseen oikeuttavaa tavanomaista kotitaloustyötä on muun muassa kaupassa käynti, siivous ja kodinhoito, ruuanlaitto ja leivonta, sekä pihatyöt ja esim. kotijuhlien tarjoilutyö. Kotitalousvähennykseen oikeuttavaa on myös tavanomainen hoiva- ja hoitotyö, eli vanhusten, lasten ja vammaisten hoitaminen kotona. Tämä työ voi olla päivittäisissä toimissa avustamista, kuten pukeutuminen, peseytyminen, ruokailu ym. huolenpito. Myös asiointikäynneissä avustaminen tai toisen puolesta asiointi lasketaan hoiva- ja huolenpitotyöksi. 

 https://www.veronmaksajat.fi/Asunto-ja-auto/Kotitalousvahennys/Kotitalousvahennykseen-oikeuttava-tyo/